28 stemmeberettigede på årsmøtet

Tekst: Anne-Lise Stangenes 28 stemmeberettigede møtte opp til årsmøtet og medlemsmøtet denne tirsdagen i februar. Årsmøtet ble innledet og valgt ledet av Anne-Lise, mens Arild ble valgt som referent. Årsmeldingen med regnskap ble gjennomgått og godkjent. Deretter ble årsmøtesakene behandlet …

Årsmøtet 7.Februar 2023 Read more »