Styret i perioden 2022/2023

Styret i Biofoto Sørlandet 2022 / 2023 består av:

Leder – Anne-Lise Stangenes

Noen skarre-r hører du ikke fra Anne-Lise, selv om hun har bodd på Sørlandet i 27 år. Hun trives godt i Kristiansand, men hadde en mellomlanding i Lillesand i noen år. Som adjunkt skulle hun ønske døgnet hadde flere timer slik at det ble mer tid til fotografering. Aller mest fotograferer hun på Island som er hennes absolutte fotoparadis.
Som leder for BioFoto Sørlandet er Anne-Lise for en gammel traver å regne siden hun satt som leder i perioden 2011 – 2016. Hun ble valgt inn i sentralstyret i BioFoto Norge i 2013 som styremedlem, nestleder 2014-16, fungerende leder 2016, og satt til sist som leder  2016 – 2018.
Anne-Lise ønsker at BioFoto Sørlandet skal ha rom for alle, uavhengig av fotografisk nivå og utstyr. Det viktige for henne er at alle medlemmer skal føle seg hjemme, og få gode opplevelser sammen i et inkluderende og trygt. lærende fellesskap. Det er viktig for henne at vi utviser etisk bevissthet når vi ferdes sammen eller alene ute i naturen; at naturen er viktigere enn blinkskuddet.
«Den som lærer seg å bli glad i naturen, ivaretar den».
Kontaktinfo:
mobil: 41 20 88 93

Web-ansvarlig – Kai-Erik Uleberg

Kai-Erik er opprinnelig venndøl, men har nå bodd i Lillesand siden august 2011. Han begynte å fotografere på midten av 1980-tallet en gang, men det ble ikke en «besettelse» før i 2014 eller der omkring. Han ser mer etter de små ting mange går forbi enn de helt opplagte motivene. Er glad i å utforske ulike muligheter dagens kameraer gir. Er spesielt glad i kortgått foto, og holder mye på med makrofotografering og bevegelse av kamera under eksponering. Forsøker så godt han kan å ikke forstyrre for mye i skogen, og å ikke la det være igjen for mye spor. Fotograferingen er en måte han forsøker å finne stillhet på.

Kontaktinfo:

kaierik.uleberg@gmail.com

Tlf: 90119778


Økonomiansvarlig – Arild Rekve

Arild Rekve. Er født på Fosse i Hardanger. Har bodd i Kristiansand siden 1986. Aktiv med foto og mørkerom på 70-tallet. Er nå evig fri og har tatt opp igjen fotointeressen fra den gang. Er veldig amatør, men synes det er flott å bli kjent med BioFoto Sørlandet. Håper å lære masse!!

Kontaktinfo:

Tlf: 90072257


Revisor 2022-2023

Bjørn Vidar Olsson


Valgkomité 

Dag Wennesland

Stig Repstad