Program

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
september
september
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
november

Program høsten 2020

INFO OM MEDLEMSMØTER

Som følge av Covid-19 har vi ikke lenger lokaler til å gjennomføre medlemsmøter på museet. Styret fikk beskjed om at dette via mail i sommer, og bakgrunnen er at det ikke lenger er gjennomførbart med tanke på smittetiltak/evt. spredning.

DIGITALE MEDLEMSMØTER?
Styret undersøker muligheten for å gjennomføre enkelte møter digitalt gjennom verktøyet Zoom. Vi arbeider nå med å gjøre oss kjent med verktøyet. Evt. medlemsmøter digitalt vil kunne gjennomføres ved at du mottar en link som du klikker på, og så blir du bragt inn i «et rom» hvor alle kan følge digitale bildevisninger av en foredragsholder gjennom å se og lytte, og det kan være mulighet for å kommentere og stille spørsmål. Styret kommer tilbake til dette dersom det blir aktuelt.

MEDLEMSTURER
Som følge av korona-situasjonen, og med tanke på å overholde smitteverntiltak, ser vi en stor mulighet i å fortsatt holde aktiviteter ved like gjennom sosiale medlemsturer fremfor medlemsmøter innendørs.

Styret ser det som svært positivt om du tar kontakt med oss og tilbyr deg å være «turleder» i månedene som kommer. Send en e-post eller ta en telefon, fortell hva du tenker om område, dag, tid og oppmøtested, og så ordner vi med felles invitasjon. Styret vil også selv ta initiativ til å arrangere medlemsturer. I tillegg kan det være vi tar kontakt med akkurat deg for å høre om du kan bidra.

MEDLEMSTUR – TIRSDAG 8. SEPTEMBER
Styret inviterer alle medlemmer til fototur til Randøya, Kristiansand.

DAG/DATO: tirsdag 8. september.
OPPMØTESTED: Sørlandet Maritime Videregående Skole (Sjøaspirantskolen), Kystveien 310
OPPMØTETID: Kl. 17.00
PRIS: kr 20,- pr. pers. (dekker drivstoff til båt)
TA MED: drikke, noe kos til fellesskapet, fotoutstyr, klær etter været.
HUND PÅ TUREN: Nei


MEDLEMSTUR – SØNDAG 11. OKTOBER
Styret inviterer alle medlemmer til fototur til Gåseflå i Vennesla

DAG/DATO: søndag 11.oktober
OPPMØTESTED: Essostasjonen på Hægeland (ca 30 min fra Kristiansand)
OPPMØTETID: Kl. 12.00
TA MED: bålmat, gjerne litt bålved for de som innehar slikt, drikke, noe kos til fellesskapet, fotoutstyr, klær etter været.
HUND PÅ TUREN: Ja. Hund må være i bånd under hele turen.

MEDLEMSTUR – LØRDAG 31. OKTOBER

Styret inviterer alle medlemmer til fototur til Kaldvell i Lillesand

DAG/DATO: søndag 31.oktober
OPPMØTESTED: Gjesteparkeringen ved Kaldvell gård, Lillesand
OPPMØTETID: Kl. 12.00
TA MED: bålmat, gjerne litt bålved for de som innehar slikt, drikke, noe kos til fellesskapet, fotoutstyr, klær etter været.
HUND PÅ TUREN: Ja. Hund må være i bånd under hele turen.

MEDLEMSTUR – SØNDAG 22. NOVEMBER

Styret inviterer alle medlemmer til fototur til Helleviga i Søgne

DAG/DATO: søndag 22. november
OPPMØTESTED: Parkeringen ved Helleviga
OPPMØTETID: Kl. 12.00
TA MED: bålmat, gjerne litt bålved for de som innehar slikt, drikke, noe kos til fellesskapet, fotoutstyr, klær etter været.
HUND PÅ TUREN: Ja. Hund må være i bånd under hele turen.
Arrangementene blir lagt ut i vår Facebook-gruppe. Dersom du ønsker å delta på turen uten at du har Facebook kan du ta kontakt med en av oss i styret eller sende en mail.
MÅNEDENS FOTO
Styret ønsker at vår fotokonkurranse; Månedens Foto (MF) gjennomføres månedlig fra september. Konkurransen vil ha gitt tema, gitt innsendingsfrist, og gitt digital avstemningsfrist. Poeng gis som tidligere, og alle poeng følger fotografen til og med januar. Årets fotograf kåres under årsmøtet i februar, utfra antall poeng i konkurransen gjennom året.September – Tema: Speiling – Innsendingsfrist: tirsdag 8.september kl 21.00

Oktober – Tema: Farger – Insendingsfrist: tirsdag 6. oktober kl 21.00

November – Tema: Linjer – Innsendingsfrist: tirsdag 3. november kl 21.00

Desember – Tema: Fritt motiv – Innsendingsfrist tirsdag 8. desember kl 21.00

Følg med på vår hjemmeside og Facebook for mer informasjon!

Program våren 2020

Tirsdag 7.Januar – Medlemsmøte på museet

Tid: kl 18.00- ca 21.00

Foreleser: Tor Punsvik

Tema: Villrein

Månedens foto: Dyr/fugler i miljø

For hvem: Alle 

Husk penn til avstemming mnd. bilde, og kr til kaffe/kake

Tirsdag 4. februar – Medlemsmøte på museet

Tid: kl 18.00- ca 21.00

Foreleser: Årsmøte

Månedens foto: Berørt natur

For hvem: Alle 

Innsendingsfrist: Tirsdag 28.Januar kl 21.00

Husk penn til avstemming mnd. bilde, og kr til kaffe/kake

Tirsdag 3. mars – Medlemsmøte på museet

Tid: kl 18.00- ca 21.00

Foreleser: Grete Jonsson

Tema: Øyeblikk fra fjern og nær, sett gjennom mitt kamera

Månedens foto: Refleksjoner

For hvem: Alle 

Innsendingsfrist: Tirsdag 25.Februar kl 21.00

Husk penn til avstemming mnd. bilde, og kr til kaffe/kake

AVLYST! Tirsdag 14. april – Medlemsmøte på museet

Tid: kl 18.00- ca 21.00

Foreleser: Tom L. Larsen

Tema: Nærfoto – fra skog til fòring

Månedens foto: Begynner på D

For hvem: Alle 

Innsendingsfrist: Tirsdag 7.April kl 21.00

Husk penn til avstemming mnd. bilde, og kr til kaffe/kake.

AVLYST! Tirsdag 5. mai – Medlemsmøte på museet

Tid: kl 18.00- ca 21.00

Foreleser: Medlemmenes aften

Tema: Fritt, maksimalt 10 minutters innlegg.

Månedens foto: Fritt motiv

For hvem: Alle 

Innsendingsfrist: SE E-POST med informasjon

Husk penn til avstemming mnd. bilde, og kr til kaffe/kake.

Diverse

Vi håper å arrangere en eller to fototurer i løpet av våren – dette vil bli annonsert. Følg med på vår hjemmeside og Facebook.