Fototur til Østre Randøya 8. september 2020

Fototur til Østre Randøya 8. september 2020
Foto: Ulf R. Nilsen

Oppmøte ved Sjøaspirantskolen, Kystveien i Ytre Randesund kl. 17.00.  De som møtte opp:  Hilde Skiffard, Arild Rekve, Ulf R. Nilsen og Arvid H Anthonsen.  Kai Lindal møtte oss på kaia med båten » Panama «.  Vi ventet til kl. 17.10 før vi kastet loss og stevnet mot Østre Randøya, via «Skippergata».  Vel fremme på øya, gikk vi til Sydspissen av øya, hvor Kai L tok oss med inn i den gamle ammunisjonsbunkeren.  Vi gikk opp til hytta som disponeres av Zoologisk forening bl. a., hvor Hilde vartet opp med pulverkaffe og Arild med smågodt. Derfra gikk vi tilbake til båthavna hvor vi igjen møtte Kai L ved inngangen til forsvarets gamle fjellanlegg.  En flott opplevelse lå foran oss, gjennom lange tunneler frem til den gamle kommandosentralen.  Herfra hadde forsvaret kontroll på all sjøtrafikk, og kanonene kunne fjerne eventuelle uønskede skip. En flott omvisning av en engasjert guide.  Da vi kom ut, hadde fotolyset takket for seg, og det gjorde vi også.  Kai var så vennlig å starte opp «Panama», slik at vi fikk en fin båttur gjennom Randøysundet på hjemveien også.