Digitalt årsmøte BioFoto Norge

Digitalt årsmøte BioFoto Norge

Mandag 6. mai avholdt BioFoto Norge sitt årsmøte via Zoom. Tilstede for BioFoto Sørlandet deltok fire valgte delegater; Britt B. Bollerud, Terje Alveberg, Arild B. Rekve og Anne-Lise Stangenes.

Årsmøtet i BioFoto Norge var åpent for alle medlemmer etter påmelding. Delegatene fra de ulike lokallagene var gitt utfra antall medlemmer tidligere i år, og sakspapirene har vært tilgjengelige for alle.

Årsmøtet, som ble ledet av Heidi Mellingen, startet kl. 18.00, og avsluttet kl. 20.30. Flere saker ble behørig drøftet og vedtak ble gjort. Referat gjøres tilgjengelig for alle medlemmer når det er klart.