Våren 2022

Februar årsmøte 1.2. i Rådhuskjelleren kl. 18.00. Foruten ordinært årsmøte, vil Magne Myhren og Arve Henriksen dele felles opplevelser. Månedens foto, tema: Vinter. Innleveringsfrist 20.Januar

Mars møte 1.3. i Rådhuskjelleren kl. 18.00. Foredrag med Sissel Kristoffersen og Carl Erik Kilander. Månedens foto, tema: Skygger. Innleveringsfrist: 16.Februar

April møte 5.4 i Rådhuskjelleren kl. 18.00. Medlemmenes aften. Mer informasjon kommer. Månedens foto, tema: Fugl/fugler i bevegelse. Innleveringsfrist 16.mars

Mai 6. – 8. 5.  Lista tur.  Vi leier hus i Vanse på Lista, huset er bestilt.  Workshop med Sylwia Grabinska. Månedens foto, tema: Kreativ. Innleveringsfrist 20.april

Juni.  Tirsdag 7.6. kommer Kai Wilhelm Nessler: «Mitt nærmiljø pluss en del attåt». Det blir også månedens foto med bildediskusjon, presentasjon av månedens foto Topp 5. Presentasjon av program for høst/vinter 2022. Tid: 18.00-20.45. Månedens foto, tema: Sommerkveld. Innleveringsfrist 24.mai