Medlemsmøte mars 2020

Medlemsmøte mars 2020

På medlemsmøte 02.03.20 fikk vi besøk av foredragsholder Grete Jonsson som kåserte og viste bilder i en fireakter.  To akter før pausen, «Island» og «Sør-Afrika» .  To akter etter pausen, «Brasil «og avslutningsvis «Borte bra, men hjemme best ?».  22 sjeler møtte til møtet, hvorav ett nytt medlem !! Velkommen til Tor Jenssen.  Det var sendt inn 12 kandidatbilder til «Månedens bilde», emne «Refleksjoner».  Det nye styret og dets støttespillere ble presentert:  Leder:  Anne-Lise Stangenes, nestleder og sekrtær:  Arvid H Anthonsen, Økonomiansvarlig:  Arild Rekve, Web ansvarlig:  Caroline Frøytlog Strømland og styremedlem:  Erik Gunther.  Kai-Erik Uleberg har sagt seg villig til å ta ansvaret for arbeidet med konkurransen «Månedens bilde».

Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes
Foto: Anne-Lise Stangenes