Høsten 2021

Månedens foto

September: Bevegelse. Frist for innsending 29.August

Oktober: Vann. Frist for innsending 21.September

November: Mønster. Frist for innsending 19.Oktober

Desember: Fritt motiv. Frist for innsending 23.November

Medlemsmøter

(hvis dette tillates av smittevernhensyn).

5.September: Fototur til Sovehei i Lillesand. Mer informasjon sendes ut på epost.

Oktober møtet byttes ut med tur, grunnet manglende møtelokale.  Turen går til bøkeskogen ved Fevik.  Fremmøte ved Søm (Ruakerkilen) lørdag 16. oktober kl.11.30.

2.November: Vidar Gran: Når blir foto kunst?

Vi feirer at vi igjen kan samles til innendørs møter, og legger møtet til Clarion Hotell Ernst. Vi inviterer til middag samt kaffe og kake.  Vi kårer månedens foto.  Grunnet servering, må vi ha påmelding. Se tidligere mottatt epost.

7.Desember: Medlemmenes aften. 5-6 medlemmer får 10 minutter til å vise bilder/fortelle om et fotoprosjekt.

Sted: Kristiansand Rådhus, rom Ilse Jacobsen (i underet.) Tid: 18.00 – 20.45. 

Tirsdag 4. januar Foredrag v/Hilde Skiffard – Falklandsøyene

Sted: Kristiansand Rådhus, rom Ilse Jacobsen (i underet.) Tid: 18.00 – 20.45