Viktig informasjon fra Biofoto.no

Viktig informasjon fra Biofoto.no
Foto: Caroline F. Strømland

Her kommer et par lenker med viktig informasjon fra Biofoto. Vi oppfordrer også våre medlemmer i Biofoto Sørlandet til å følge med på www.biofoto.no jevnlig for informasjon.

Landstreffet 2020 er AVLYST:
https://biofoto.no/2020/03/24/landstreff-2020-avlyst/

I disse coranatidene er det mange som søker ut i naturen. Vi ber våre medlemmer vise hensyn til naturen og at hekkesesingen er i gang. https://biofoto.no/2020/03/21/var-sarbare-verden/

Fotokonkurransen for 2020 er åpnet! Vi håper at mange av våre medlemmer i Biofoto Sørlandet deltar i denne: https://biofoto.no/2020/03/19/send-inn-bilder/ og info i forhold til bildeinnlevering finner du her: https://biofoto.no/2020/03/09/informasjon/

Det har også kommet nye flotte produkter i nettbutikken: https://biofoto.no/2020/03/04/nye-produkter/